Soms doet een kind de was

Reflectie op communicatie hoeft niet ingewikkeld te zijn. Zoon Jelle (7) zag een bordje hangen in de kleedkamer van het zwembad. ‘Wat staat daar?’ ‘Lees zelf maar even.’ ‘Gelieve niet met schoenen verder te lopen. Dank u. Wat betekent dat eigenlijk?’ Ik legde ‘gelieve’ uit, en dat je in de doucheruimte niet met schoenen mag komen. ‘O, maar wat raar dat ze dan “Dank u”  schrijven. Ze weten toch helemaal niet of je je daaraan houdt?’ Alle uitleg over beleefdheidsfrasen klinkt vervolgens toch een beetje zwakjes…

Advertenties

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.